Basic Nitrox (Nitrox Diver PSAI)

Opis:

Kurs nitrox przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do oddychania inną mieszanką niż powietrze i korzystać z zalet nitroksu np. podczas wyjazdów nurkowych.

W trakcie kursu dowiesz się jak bezpiecznie wykorzystywać nitroks w nurkowaniu, jakie procedury stosujemy i dlaczego. Kurs nitroksowy uświadamia zalety, ale i wady stosowania wzbogaconego powietrza jako czynnika oddechowego.

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z właściwą analizą i wyborem nitroksu do danej głębokości. Będziesz umieć określić maksymalną głębokość operacyjną dla posiadanej mieszanki oraz bezpiecznie zaplanować nurkowanie z wykorzystaniem nitroksu.

Kurs Basic Nitrox to kopalnia wiedzy, dzięki której Twój poziom świadomości i bezpieczeństwa osiągnie znacznie wyższy poziom. Kurs nitroksowy może być jedną z czterech specjalizacji potrzebnych do osiągnięcia stopnia zaawansowanego.

kurs nitrox

Uprawnienia:

– po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje międzynarodowy certyfikat uprawniający do nurkowań z użyciem mieszaniny nitrox o zawartości do 40% O2

Wymagania:

– podstawowe uprawnienia nurkowe (np. Open Water Sport Diver)
– wiek minimum 15 lat

Czas trwania kursu:

– 1 dzień