Divemaster / Asystent Instruktora PSAI

Opis kursu

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Po ukończeniu tego kursu można rozpocząć zawodową ścieżkę nurkową i zdobywać doświadczenie w pracy z ludźmi u boku instruktora.

Wymagania dla kandydatów

– ukończone 18 lat
– posiadanie stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED OPEN WATER SPORT DIVER lub równoważnego
– posiadanie stopnia NURKA RATOWNIKA – RESCUE DIVER (RATOWNICTWO NURKOWE) + PIERWSZA POMOC (FIRST AID/CPR)
– posiadanie zalogowanych min. 100 nurkowań, po uzyskaniu stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED OPEN WATER SPORT DIVER
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

Zajęcia teoretyczne

– historia nurkowania PSAI i innych organizacji
– obowiązki NURKA LIDERA – PRZEWODNIKA – Asystenta Instruktora
– organizacja nurkowania
– procedury awaryjne
– nauka o stresie
– standardy prawne

Zajęcia praktyczne basenowe

– testy pływackie
– ubranie się w sprzęt ABC pod wodą
– ubranie się w sprzęt SCUBA pod wodą
– ćwiczenia bezdechowe w sprzęcie ABC i SCUBA
– procedury awaryjne
– asystowanie instruktorowi podczas szkolenia

Zajęcia praktyczne w wodach otwartych

– sprawdzenie wyposażenia
– odprawa
– zdjęcie i założenie pasa balastowego pod wodą
– techniki „buddy system” systemu partnerskiego
– postępowanie w przypadku braku powietrza
– wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z dna, holowanie i pierwsza pomoc
– symulacja przystanku dekompresyjnego 5m/5min

Uprawnienia po ukończeniu kursu

– może nurkować do 40 metrów
– nadzorować i prowadzić samodzielne nurkowania dla certyfikowanych płetwonurków w warunkach zbliżonych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego.
– może asystować aktywnemu instruktorowi PSAI podczas kursów, których program nie wykracza poza umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego
– może przystąpić do kursu instruktorskiego

Jesteś gotowy na nowe wyzwania w nurkowaniu?