R.A.P.I.D. (Rescue, Accident Prevention & Intervention Diver PSAI)

Opis kursu

Podstawą każdego nurkowania jest bezpieczeństwo, dzięki któremu możemy pod wodą dobrze się bawić. Kurs R.A.P.I.D., znany także jako kurs Rescue, pozwala nam zdobyć kwalifikacje w zakresie ratownictwa i doświadczenie nurkowe, a także podnieść poziom bezpieczeństwa pod wodą.

Kurs Nurek ratownik to niezwykle wartościowe szkolenie. Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas kursu, będąc świadkiem wypadku nurkowego, możesz uratować czyjeś życie.

Na kursie R.A.P.I.D., nauczysz się jak zapobiegać, rozpoznawać i postępować w sytuacjach awaryjnych, które mogą się zdarzyć podczas nurkowania. Posiadając certyfikat nurka ratownika staniesz się pewnym i bezpiecznym partnerem w nurkowaniu.

Rescue

Uprawnienia po ukończeniu kursu

– pomyślne ukończenie kursu ratownictwa nurkowego pozwala na sprawne i rzetelne przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku nurkowym oraz uprawnia do:
– przystąpienia do kursu dla kandydatów na Divemasterów (Liderów – Przewodników Nurkowych)

Wymagania przed przystąpieniem do kursu

– wiek minimum 15 lat
– podstawowe uprawnienia nurkowe (np. Open Water Sport Diver)
– podstawowy sprzęt nurkowy
– co najmniej 40 zarejestrowanych nurkowań w wodach otwartych
– świadectwo ukończenia w okresie ostatnich 2 lat kursu pierwszej pomocy

Dla osób, które nie posiadają kursu pierwszej pomocy lub posiadają świadectwo starsze niż 2 lata istnieje możliwość zorganizowania takiego szkolenia równolegle z kursem Rescue (szkolenie jednodniowe).

Zajęcia teoretyczno-praktyczne

Po zakończeniu kursu jako nurek ratownik umiesz zidentyfikować problemy oraz udzielić pomocy płetwonurkowi symulującemu (kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, lekka panika). Oprócz tego potrafisz:
– odnaleźć i wydobyć na powierzchnię „nieprzytomnego” płetwonurka z głębokości około 5 metrów
– holować „ nieprzytomnego” płetwonurka, po powierzchni przez około 50 metrów do brzegu lub łodzi
– po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

Czas trwania kursu

– min.10 godz. z czego przynajmniej połowa czasu powinna się odbyć w wodach otwartych

Chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa w nurkowaniu?